Ochrona danych osobowych - Kisiel Agrotech - ciągniki, maszyny rolnicze, kombajny, sklep rolniczy

RODO - Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marian Kisiel. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (Górno 88, 26-008 Górno), mailowej (mariusz@kisiel.info) lub telefoniczej (41 302 31 10, 41 302 32 10).

2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan/Pani Robert Ołubiec Kontakt z Inspektorem Zamawiający może uzyskać w drodze listowej Górno 88, 26-008 Górno), mailowej (serwis@kisiel.info) lub telefoniczej (41 302 31 10, 41 302 32 10).

4. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Użytkownika z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Marian Kisiel umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marian Kisiel, a także wykonania ciążących na Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Marian Kisiel obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Marian Kisiel, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:

a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) adres korespondencyjny,
d) adres e-mail,
e) adres IP,
f) NIP (fakultatywnie).

6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).

7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marian Kisiel może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marian Kisiel realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
b) podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
c) właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
d) organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Użytkownik ma prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
d) wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
e) sprostowania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

9. Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dobrowolne podanie przez Użytkownika swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwemu wykonaniu umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Marian Kisiel. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.